باند

محدوده قیمت
محدوده قیمت - slider
1,100,000تومان5,200,000تومان
دسته بندی
دسته بندی

باند : در سیستم صوتی، مفهوم “باند” به یک محدوده خاص از فرکانس‌ها یا صداها اشاره دارد. به طور کلی، باند به یک بازه از فرکانس‌های صوتی یا اطلاعات صوتی که در یک بازه زمانی مشخص و یا برای یک عنصر صوتی خاص حضور دارد، اطلاق می‌شود.

برای مثال، ممکن است در مرتبط با تجهیزات صوتی، از واژه “باند” در مورد باس (بازه پایین‌ترین فرکانسها)، میانه (بازه میانی فرکانسها) یا تریبل (بازه بالاترین فرکانسها) استفاده شود. این تقسیم بندی به تنظیمات و نحوه تنظیم کیفیت صدا در تجهیزات صوتی ارتباط دارد.