تفاوت میدرنج و فول رنج

تفاوت میدرنج و فول‌ رنج در سیستم های صوتی معمولاً به نحوه پوشش فرکانسی و کیفیت صدا مرتبط است. میدرنج یا میان‌رنج معمولاً به صداهای میانه اشاره دارد که در حدود ۲۰۰ هرتز تا ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ هرتز قرار دارند. این صداها شامل صداهای وکال، گیتار و بخش‌هایی از سازها هستند. از سوی دیگر، فول‌رنج […]